ONDERWIJS

Goed Bijbels onderwijs is één van de vier speerpunten waarop wij ons richten als gemeente. Hosea zegt tegen het volk Israël: "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." (Hosea 4:6a) Wij geloven dat het onontbeerlijk is voor iedere gelovige dat hij een goed Bijbels fundament in zijn leven legt! 

BIJBELSTUDIE

Om de andere week hebben wij op woensdagavond Bijbelstudie en dan nemen wij tijd om belangrijke Bijbelse leerstellingen te bestuderen. Bekijk de agenda om te zien wanneer dit is.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Wat is het werk van de Heilige Geest? Wie is God? Wat zijn Zijn eigenschappen? Wat betekent het om kerk te zijn? Wie is Jezus? Wat betekent het om opnieuw geboren te zijn? Wat betekent het dat God ons gerechtvaardigd heeft? Wat is heiligmaking? Wat is het probleem van de zonde? Het antwoord op deze vragen wordt vanuit het Woord van God onderbouwd.

Op dit moment bespreken wij het karakter van een Christen; Hoe ziet hij er uit? Hierbij is het van het grootste belang dat wij begrijpen wie Jezus is. Hij is het voorbeeld van hoe iedere Christen behoort te zijn.  Wij moeten de oude mens afleggen en de nieuwe mensen aantrekken.

Maar zo hebt u ​Christus​ niet leren kennen! U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door ​Jezus​ wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige ​rechtvaardigheid​ en ​heiligheid. Efeziërs 4:20-24

"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."

Handelingen 2:42