KERKGENOOTSCHAP

Wij geloven dat het goed is om onderdeel te zijn van een groter geheel. Immers, wij zijn als gemeente Filadelfia onderdeel van het wereldwijde lichaam van Christus. Daarom zijn wij aangesloten bij de VPE.

DE VPE

Gemeente Filadelfia is lid van de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten). Dit is de Nederlandse tak van de Assemblies of God. Het is belangrijk om als gemeente onderdeel te zijn van een breder geheel en wij voelen ons op deze wijze verbonden met vele andere evangelie- en pinkstergemeenten in onze regio.

“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.”Handelingen 2:42