OVER FILADELFIA

Als Filadelfia vormen wij een eenvoudige warme gemeenschap, een soort huisgezin van God. Onze belangrijkste pijlers zijn gebaseerd op Handelingen 2:42 en zijn; Bijbels onderwijs, eenheid onder elkaar, het verkondigen van het evangelie en aanhoudend gebed! Filadelfia is een zelfstandig kerkgenootschap die goede banden met verschillende bijbelgetrouwe kerken in Apeldoorn en omgeving heeft.

ONS DOEL

Ons doel is samen te vatten in twee woorden: God kennen! Hij is ons doel, ons leven en wij willen Hem eren. Niet alleen als gemeente, maar ook in ons persoonlijk leven.

Wij proberen een balans te vinden tussen het leven in de kracht van de Heilige Geest en het leven vanuit Bijbelse richtlijnen, in de wetenschap dat de Heilige Geest nooit iets zal aangeven dat in strijd is met het Woord van God, de Bijbel. Het is geweldig om God te ervaren, maar wij willen Hem ook leren kennen door de Bijbel te bestuderen. Daarom is er ook veel aandacht voor het onderwijs.

Wij geloven dat God onze gemeente heeft gestart en dat Hij een bedoeling heeft met ons.
Het feit dat wij verscheidene talen en culturen binnen onze gemeente mogen hebben, maakt ons dankbaar en blij. God wil dat alle volken Hem zullen eren. Goed om dit alvast in het klein te mogen meemaken. Kortom: kom snel eens een kijkje nemen!

“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.”Handelingen 2:42