GIFTEN

Wilt u een gift geven aan de gemeente of aan een zendingsproject dat wij ondersteunen, dan vindt u de gewenste informatie op deze pagina.

ANBI

Filadelfia is een door de overheid erkende ANBI instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften die u aan de gemeente doneert, aftrekbaar zijn voor de belasting.

Giften

Wanneer u een gift wilt overmaken kunt u dit doen door dit geld te storten op rekeningnummer NL49RABO0383386047 t.n.v. Gemeente Filadelfia.

U kunt uw gift ook overmaken via het scannen van de QR-code op deze pagina:

Actuele informatie vind u hier: publicatieverplichting ANBI

Image
“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.”Handelingen 2:42