GIFTEN

Wilt u een gift geven aan de gemeente of aan een zendingsproject dat wij ondersteunen, dan vindt u de gewenste informatie op deze pagina.

ANBI

Filadelfia is een door de overheid erkende ANBI instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften die u aan de gemeente doneert, aftrekbaar zijn voor de belasting.

Giften Wanneer u een gift wilt overmaken kunt u dit doen door dit geld te storten op rekeningnummer NL49RABO0383386047 t.n.v. Pinkstergemeente Filadelfia.

Actuele informatie vind u hier: https://www.vpe.nl/anbi/1279/gemeente-filadelfia.html

Algemeen Nut Beogende Instelling
“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.”Handelingen 2:42