EEN LEVENDE GEMEENSCHAP

Een christelijke kerk geeft Bijbelgetrouw christelijk onderwijs, vormt een onderlinge eenheid, verkondigt het evangelie en volhardt in het gebed! Wij komen wekelijks bij elkaar om God te verheerlijken en samen een levende gemeenschap te vormen van volgelingen van Jezus! Hij is ons doel, ons leven en wij willen Hem eren. Dit willen wij als gemeente samen doen, maar ook in ons persoonlijk leven.

ONZE SPEERPUNTEN

Het doel van onze kerk is om een christelijke gemeenschap te vormen van mensen die de Here Jezus met hun hele hart willen volgen. Tegelijkertijd willen wij leven vanuit een diepe afhankelijk van Gods Heilige Geest omdat wij weten dat alleen God zelf Zijn woord aan ons kan openbaren. Wij willen dus leven vanuit de balans tussen Gods Woord en Gods Geest.

De basis waarop wij een christengemeente vormen vinden wij in Handelingen 2:42.

Ze bleven trouw aan het onderricht van de ‚Äčapostelen, vormden met elkaar een gemeenschap,
braken het brood en wijdden zich aan het ‚Äčgebed.

Op basis van deze bijbeltekst hebben wij de volgend vier speerpunten voor onze kerk bepaald:

    1. Wij willen Bijbelgetrouw onderwijs en schriftverklarende prediking
    2. Samen vormen wij een levende gemeenschap van volgelingen van Jezus Christus
    3. De heilsfeiten van het evangelie willen wij onszelf dagelijks toe-eigenen en daarover getuigen naar anderen
    4. Wij willen onszelf toewijden aan volhardend gebed

Gemeente Filadelfia is een zelfstandig christelijk kerkgenootschap die goede banden heeft met verschillende christelijke kerken in Apeldoorn en omgeving. Qua denominatie komen wij het meest in de buurt van een Baptistengemeente of Evangelische gemeente.

"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."Handelingen 2:42