BIDSTONDEN

Gebed is een van de vier fundamenten die wij als gemeente aan de hand van Handelingen 2:42 hebben bepaald. Want het is een ongelofelijk voorrecht dat wij mogen spreken met de Almachtige en Hem zelfs dingen mogen vragen. En de Bijbel belooft dat Hij zelfs naar ons zal luisteren. Wanneer wij echt zouden begrijpen hoe bijzonder dit is zouden wij geen aansporing tot gebed meer nodig hebben!

BIDDEN VOOR DE VERVOLGDE KERK EN ISRAËL

Eenmaal per maand bidden wij op woensdagavond voor de vervolgde kerk; hierbij worden gebedsonderwerpen van Open Doors gebruikt. Een groepje van toegewijde bidders komt dan samen om voorbede te doen voor christenen in landen waar de kerk van Jezus Christus zwaar vervolgd wordt. Ook leden van andere kerken zijn van harte welkom tijdens deze bidstonden. God vraagt ons om bewogen te zijn met onze lijdende broeders en zusters en om voor hen op de bres te staan. Zoals in 1 Korintiërs 12:26 staat.

'En als één lid (van het lichaam) lijdt, lijden alle leden mee.'

Ook willen wij Israël niet vergeten. Want dit volk heeft onze voorbede hard nodig, nu volk en natie steeds verder in het nauw worden gedreven. Het antisemitisme in Europa neemt hand over hand toe.
God heeft ons de opdracht gegeven te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wij bidden dat het Joodse volk op zoek zal gaan naar hun Messias en dat zij Hem zullen (h)erkennen als hun Verlosser en Heer.

Wij ervaren door het bidden voor de vervolgde kerk en voor Israël hoe Gods Heilige Geest ons steeds weer in de gebeden leidt. Het maakt ons geloof in Hem steeds sterker, dieper en vruchtbaarder.

BIDDEN VOOR OPWEKKING

Iedere donderdagavond bidden wij voor een herleving in onze regio door Gods Heilige Geest bewerkt. Wij bidden dat God wil werken in al de kerken in Apeldoorn en dat vele mensen die nu nog in duisternis leven en verblind zijn, Jezus Christus mogen gaan zien. Deze bidstonden houden wij van 19.30 tot 20.30 uur  in ons gebouw aan de Langeweg 105. Iedereen met een hart voor gebed, ook buiten onze eigen gemeente, is hartelijk welkom om met ons mee te bidden.

Image
"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."Handelingen 2:42