GEBED

Gebed is een van de vier fundamenten die wij aan de hand van Handelingen 2:42 hebben bepaald. Wat is het een voorrecht dat wij mogen spreken met de Almachtige en Hem zelfs dingen mogen vragen en dat Hij dan naar ons luistert. Wanneer we meer zouden begrijpen van gebed is zouden wij geen aansporing meer nodig hebben om te bidden!

BIDDEN VOOR DE VERVOLGDE KERK EN ISRAËL

Eenmaal per maand wordt op de woensdagavond-bidstond gebeden voor de vervolgde kerk; hierbij worden gebedsonderwerpen van de gebedslijst van Open Doors gebruikt. Een groepje van toegewijde bidders komt dan samen om voorbede te doen voor christenen in landen waar de kerk van Jezus Christus zwaar vervolgd wordt. Leden van andere kerken zijn welkom tijdens deze bidstond en hier wordt ook gebruik van gemaakt. God vraagt ons om bewogen te zijn met onze lijdende broeders en zusters en om voor hen op de bres te staan. Zoals in 1 Korintiërs 12:26 staat: 'En als één lid (van het lichaam) lijdt, lijden alle leden mee.'

Ook Israël wordt door ons niet vergeten. Dit volk heeft onze voorbede hard nodig, nu volk en natie steeds verder in het nauw worden gedreven. Het antisemitisme in Europa neemt hand over hand toe.
Onze opdracht is te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook moeten wij bidden dat het Joodse volk op zoek zal gaan naar zijn eigen Messias, en in staat zal zijn Jezus als deze Messias te (h)erkennen als zijn Verlosser en Heer.

Door het bidden voor de vervolgde kerk en voor Israël ervaren wij hoe Gods Heilige Geest ons steeds weer in de gebeden leidt. Ons geloof in Hem wordt hierdoor steeds sterker, dieper en vruchtbaarder.

BIDDEN VOOR OPWEKKING

Iedere donderdagavond wordt er gebeden voor een herleving in onze regio door Gods Heilige Geest. Wij bidden dat God wil werken in de kerken in Apeldoorn en dat vele mensen die nu nog in duisternis leven en verblind zijn, Jezus Christus mogen gaan zien. Deze bidstonden vinden van 19.30 tot 20.30 uur plaats in ons gebouw aan de Langeweg 105. Iedereen met een hart voor gebed, ook buiten onze eigen gemeente, is hartelijk welkom om mee te bidden.

Image
“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.”Handelingen 2:42