BIJBELSTUDIE

Goed Bijbels onderwijs is één van de vier speerpunten waarop wij ons als gemeente richten. Hosea zegt tegen het volk Israël: "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." (Hosea 4:6a) Wij geloven dat gedegen bijbelstudie onontbeerlijk is voor iedere gelovige zodat hij een goed Bijbels fundament in zijn leven legt! 

ONDERWIJS

Om de andere week hebben wij op woensdagavond Bijbelstudie. Wij nemen dan tijd om belangrijke Bijbelse leerstellingen te bestuderen en bespreken. Bekijk de agenda om te zien wanneer de Bijbelstudie is.

Fundamentele onderwerpen die wij behandelen zijn bijvoorbeeld; Wat is het werk van de Heilige Geest? Wie is God? Wat zijn Zijn eigenschappen? Wat betekent het om kerk te zijn? Wie is Jezus? Wat betekent het om opnieuw geboren te zijn? Wat betekent het dat God ons gerechtvaardigd heeft?  Heiligmaking, wat is dat? Wat is het probleem van de zonde? Het antwoord op deze vragen wordt vanuit het Woord van God onderbouwd.

Op dit moment bespreken wij het boek Hebreeën met elkaar. Eén van de hoofdthema's van dit boek is: Jezus is altijd beter! Wat een geweldig boek om samen doorheen te gaan.

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend ​zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het ​hart​ te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Hebreeën 4:12-14

"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."

Handelingen 2:42