KINDEREN

Voor de kinderen hebben wij iedere zondag weer een geweldig kinderprogramma. De kinderen leren het goede nieuws dat Jezus ook hun redder is, ze memoriseren tekstgedeelten en er is tijd van gezelligheid, kletsen en ontspanning. Kinderen zijn erg belangrijk voor God en ook voor onze als gemeente.

KINDERWERK

Wij behandelen met de kinderen verschillende Bijbelse onderwerpen. Zo hebben wij met hen bijvoorbeeld de negen vrucht van de Heilige Geest bestudeerd . 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.' (Galaten 5:22) Wij geloven dat de vrucht van de Geest onmisbaar is voor een gezond geestelijk leven. Eén-voor-één hebben wij met de kinderen de verschillende aspecten van de vrucht van de Geest besproken.

Ook willen wij de kinderen betrekken bij het werk van Open Doors en de broeders en zusters in de lijdende kerk. Daarom gaan wij met hen naar de Open-Doorsdag en bidden wij samen met de kinderen voor de verschillende onderwerpen die wij ontvangen van Open Doors. De kinderen sparen voor kinderbijbels voor kinderen die in landen wonen waar het verspreiden van het evangelie verboden is.

De kinderen betrekken wij ook bij de twee zendingsprojecten die Filadelfia ondersteunt. Er is contact met de zoon van ons zendingsechtpaar dat in Centraal Azië werkt. Hij vertelt ons hoe het is om in het buitenland te wonen en te leven.
Er is ook regelmatig contact met de kinderen van een weeshuis in Kenia dat door Filadelfia ondersteund wordt. Het project heet God Bless You Homes.

"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."Handelingen 2:42