KINDEREN

Voor de kinderen is er iedere zondag weer een geweldig kinderprogramma. De kinderen leren of het goede nieuws dat Jezus ook hun redder is, ze memoriseren tekstgedeelten en er is tijd van gezelligheid, kletsen en ontspanning. Kinderen zijn erg belangrijk voor God en ook voor onze gemeente.

KINDERWERK

Met de kinderen worden verschillende Bijbelse onderwerpen behandeld. Zo hebben wij met hen bijvoorbeeld de negenvoudige vrucht van de Geest bestudeerd . 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.' (Galaten 5:22) De vrucht van de Geest behoort bij een geestelijk leven. Eén voor één worden de verschillende aspecten van de vrucht van de Geest besproken.

Ook willen wij de kinderen betrekken bij het werk van Open Doors en de lijdende kerk. Zo gaan wij met hen naar de Open-Doorsdag en bidden wij samen met hen voor de verschillende onderwerpen die wij ontvangen van Open Doors. De kinderen sparen voor kinderbijbels voor kinderen die in landen wonen die voor het evangelie gesloten zijn.

De kinderen worden nauw betrokken bij de twee zendingsprojecten die Filadelfia ondersteunt. Er is contact met de zoon van het zendingsechtpaar dat in Centraal Azië werkt, om van hem te horen hoe het is om in het buitenland te wonen en te leven.
Ook is er regelmatig contact met de kinderen van een weeshuis in Kenia dat door Filadelfia ondersteund wordt. Het project heet God Bless You Homes.

“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.”Handelingen 2:42