KERKDIENST OP ZONDAG

Iedere zondagmorgen komen wij om 10:00 uur samen voor een gezamenlijke  dienst. De zondagdienst ziet eruit zoals hieronder kort beschreven. Iedere eerst zondag van de maand vieren wij het avondmaal met elkaar.

ZONDAGDIENST

Iedere zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in het gebouw van het denksportcentrum, Dubbelbeek 24 te Apeldoorn. Wij beginnen de dienst altijd met het wekelijkse gebedspunt van Open Doors voor de vervolgde kerk. Hierna nemen we de tijd om God groot te maken met lofprijs en aanbidding. Het zingen sluiten we af me een moment van vrij gebed voor ieder die dat wil.

Hierna volgt de preek, waarin Gods woord geopend en uitgelegd wordt. 'Schriftverklarende prediking' noemen we dat en vormt het hart van onze dienst. Want door het openen van Gods woord wordt immers licht verspreidt!  Het is Gods woord dat onze gedachten vormt en onze diepste motivaties toetst.

Na de preek is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en elkaar beter te leren kennen. Op de eerste zondag van de maand eten we na de dienst met elkaar.  Een 'bring & share' noemen we dat. Iedereen is van harte welkom om hierbij aan te schuiven!

AVONDMAAL

Wij vieren iedere eerste zondag van de maand samen avondmaal met elkaar. Wij geloven dat Jezus Christus in onze plaats gestorven is voor de zonden die wij hebben gedaan. Zijn lichaam is gekruisigd en Zijn bloed heeft gevloeid in onze plaats. En niet alleen voor onze zonden is Jezus gestorven, maar voor de zonden van de hele wereld. Dit  willen wij tijdens het avondmaal met elkaar gedenken. Maar dat niet alleen, we willen dit goede nieuws ook met enthousiasme aan iedereen vertellen, totdat de Here Jezus terugkomt!

"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."Handelingen 2:42