WAT WIJ GELOVEN

Het Woord van God, de Bijbel, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven.
De hieronder weergegeven belijdenis vormt de geestelijke grondslag voor onze gemeente. Op grond van deze belijdenis willen wij een hechte gemeenschap vormen; één in overtuiging en streven. Het gezag van deze belijdenis is ondergeschikt aan het gezag van de Bijbel. (Psalm 119:105; Hebreeën 4:12; Hebreeën 5:11-6:3)

GELOOFSARTIKELEN


"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."Handelingen 2:42