DE ALLERKLEINSTEN

Ook voor de allerkleinsten is er plaats in Filadelfia. Tijdens de dienst is er een creche waar de kleintjes liefdevol opgevangen worden en waar zij ook met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen.

CRECHE

Als Jezus na Zijn opstanding Petrus aanspreekt en vraagt: 'Simon, heb je mij lief?", geeft Hij Petrus, nadat deze heeft geantwoord, de opdracht: "Weid mijn lammeren." (Johannes 21:15) Wat een prachtige opdracht om ook op de kinderen toe te passen! Ook de jongste kinderen nemen in onze gemeente een belangrijke plaats in. Door Bijbelverhalen te vertellen en liederen te zingen, leren wij onze kinderen al vroeg wie de Here Jezus is.

"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."Handelingen 2:42