GEMEENSCHAP

Een van de vier pijlers van onze gemeenten is dat er eenheid en onderlinge liefde onder elkaar is. Handelingen 2:42 leert ons dat de eerste gemeente met elkaar een gemeenschap vormde. Dit is wat wij ook willen doen en zijn!

BRING & SHARE

Een van de vier pijlers van de gemeente is eenheid en onderlinge liefde is onder elkaar. Wij vinden het heel belangrijk dat er persoonlijke aandacht is voor iedereen en dat wij voor elkaar zorg dragen.

Om dit te bevorderen wordt er een aantal keren per jaar een gezamenlijke maaltijd gehouden. Wij passen dan het principe toe van 'Bring & Share' (neem mee en deel uit). De gemeenteleden nemen allemaal iets van huis mee om toe te voegen aan de gemeenschappelijke maaltijd. De ervaring leert dat er meer eten is dan wij kunnen opeten; mocht iemand niet in de gelegenheid zijn geweest om iets mee te nemen, dan is hij of zij evengoed welkom om deel te nemen aan de maaltijd. Ook mensen van buitenaf zijn welkom om mee te eten.

"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."Handelingen 2:42