ZENDING

Jezus heeft ons gezegd: "Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn ​leerlingen, ..." (Matteüs 28:19). Niet iedereen van ons kan gaan, maar wij kunnen wel achter hen die uitgezonden worden gaan staan. Wij doen dit door voor onze zendelingen te bidden en hen financieel te ondersteunen.

PROJECTEN

Gemeente Filadelfia is betrokken bij de volgende zendingsprojecten:

God Bless You Homes

'God Bless You Homes' is een kindertehuis in Kenia, waar een Afrikaans team zich inzet voor weduwen en wezen. Daartoe heeft het team een huis van gebed opgezet, er worden woningen gebouwd en er wordt zorg gedragen voor onderwijs en werkgelegenheid. Filadelfia steunt hier specifiek het werk onder de weeskinderen. Ook zijn wij als gemeente betrokken bij het onderwijsproject. De kinderen van Filadelfia onderhouden contact met de weeskinderen door kaarten te schrijven en knutsels te maken en deze op te sturen. Voor meer informatie:
www.gbyh.nl

Creative Access Nations

In bepaalde landen is het verboden om de goede boodschap van het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Dit zijn de zogenaamde 'gesloten landen'. Filadelfia ondersteunt een gezin dat in een gesloten land in Centraal Azië het evangelie verkondigt. Om veiligheidsredenen kunnen wij geen naam of foto van dit gezin op de website plaatsen. Wij ondersteunen dit gezin door middel van gebed en met financiële middelen. Het gezin is uitgezonden door 'Worldwide Evangelisation for Christ' (WEC). Informatie over WEC kunt u vinden via: www.wec-nederland.org

"Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."Handelingen 2:42