ZENDING

Jezus heeft ons gezegd: "Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn ​leerlingen, ..." (Matteüs 28:19). Niet iedereen van ons kan gaan, maar wij kunnen wel achter hen gaan staan die uitgezonden worden. Wij doen dit door voor onze zendelingen te bidden en hen financieel te ondersteunen.

PROJECTEN

Gemeente Filadelfia is betrokken bij de volgende zendingsprojecten:

God Bless You Homes
Dit is een kindertehuis in Kenia, waar een Afrikaans team zich inzet voor weduwen en wezen. Daartoe heeft het team een huis van gebed opgezet, er worden woningen gebouwd en er wordt zorg gedragen voor onderwijs en werkgelegenheid. Filadelfia steunt specifiek het werk onder de weeskinderen. Ook is Filadelfia betrokken bij het onderwijsproject. De kinderen van Filadelfia onderhouden contact met de weeskinderen door kaarten te schrijven en knutsels te maken en deze op te sturen. Voor meer informatie:
www.gbyh.nl

Creative Access Nations
In bepaalde landen is het verboden om de goede boodschap van het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Dit zijn de zogenaamde ‘gesloten landen’. Filadelfia ondersteunt een gezin dat in een gesloten land in Centraal Azië het evangelie verkondigt. Om veiligheidsredenen kunnen wij geen naam of foto van dit gezin op de website plaatsen. Wij ondersteunen dit gezin door middel van gebed en met financiële middelen. Het gezin is uitgezonden door ‘Worldwide Evangelisation for Christ’ (WEC). Informatie over WEC kunt u vinden via: www.wec-nederland.org

Hope For Nepal
Nadat Jan en Aukje Smit vier jaar in Nepal hebben gediend is hun liefde voor dit land eerder toegenomen als afgenomen. Het aantal christenen en daarmee het aantal kerken in Nepal is de afgelopen 15 jaar enorm gegroeid. Het is verheugend om te zien hoeveel Nepalezen de afgelopen jaren een keuze gemaakt hebben voor Jezus Christus. Ruim een halve eeuw geleden waren er nog bijna geen christenen in dit prachtige land!

Door de groei is het nog belangrijker geworden, dat er goed leiderschap ontwikkeld wordt. En dat is exact een van de speerpunten van deze stichting. Opleiding en training van nieuwe leiders is prioriteit nummer een. Daarnaast willen we, waar mogelijk, ook sociale projecten en evangelisatie projecten ondersteunen. Lees meer over het werk van Hope for Nepal: www.h4n.nl

In februari 2018 brengen Jan en Aukje weer een bezoek aan Nepal. Daarbij zullen vooral kerken en projecten bezocht worden. Wilt u voor hen bidden, volg dan hun blog: blog.janauk.net

“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.”Handelingen 2:42